LED Tubulair lamp 24-30V AC/DC 4.5W B22 T27x58mm, Warm White 3000K

SKU
BL39000193
LED Tubulair lamp 24-30V AC/DC 4.5W B22 T27x58mm, Warm White 3000K