Sealed Beam lamp 220V 500W PAR64 GX16d, CP88 medium flood

SKU
BL39000169
Sealed Beam lamp 220V 500W PAR64 GX16d, CP88 medium flood