Sealed Beam lamp 220V 1000W PAR64 GX16d, CP62 EXE flood

SKU
BL39000167
Sealed Beam lamp 220V 1000W PAR64 GX16d, CP62 EXE flood