PEPPERL + FUCHS ATEX ZONE 2 ALARM SOUNDER 113 DB EX NA

SKU
PF-E2xS1-F-DC024-B

PF-E2xS1-F-DC024-B /325144, PEPPERL + FUCHS ATEX ZONE 2 ALARM SOUNDER 113 DB EX NA