PEPPERL + FUCHS ATEX ZONE 2 ALARM SOUNDER 113 DB EX NA

SKU
PF-E2xS1-F-AC230-B

PF-E2xS1-F-AC230-B /325146, PEPPERL + FUCHS ATEX ZONE 2 ALARM SOUNDER 113 DB EX NA