Freezer chest 300Ltr 220V 50/60Hz white, Sizes: 112x66x84cm (LxWxH)

SKU
BL39007766
Ask for Price
Freezer chest 300Ltr 220V 50/60Hz white, Sizes: 112x66x84cm (LxWxH)